Zdravotní listy přišli se šokující zprávou, že situace v sociálních službách je situace vážná. Obavy z krize jsou bezpředmětné. Není třeba se bát, že nastane krize, krize totiž již dávno nastala. Krize jménem personální katastrofa.
žebrající bezdomovec

Lidé v sociálních službách jsou tak mizerně placeni, že dochází k nadprůměrné fluktuaci zaměstnanců a v domovech pro seniory, azylových domech, centrech pro zdravotně postižené, stacionářích a dalších zařízeních nemá kdo pracovat. Finanční ohodnocení je mizerné, práce psychicky i fyzicky náročná. I prodavačky například v Lídlu, berou podstatně větší peníze, nemluvě o průmyslových zónách.
invalidní vozík
 
To nutně vede k mnoha závažným jevům.

  1. Je nutné snižovat kapacitu v jednotlivých zařízeních, protože chybí personál. Jedná se ovšem o lidi potřebné, o které se rodina nejenže nechce, ale často ani nemůže postarat, protože péče je například tak náročná a specifická. Nemluvě o tom, že každé zařízení má značné množství žadatelů čekatelů, kteří také naléhavě potřebují určité služby.
  2. Uživatelům sociálních služeb se dostává jen té nejzákladnější péče jako hygiena, podpora sebeobslužných činností, pomoc při jídle. Na další činnosti jako procházka nebo aktivizační činnosti už nezbývá ani čas ani prostor. Kvalita života uživatelů sociálních služeb tak nutně klesá.
  3. Nedostatek personálu je řešen tím, že jsou kladeny stále nižší a nižší požadavky na personál. Na pracoviště se tak dostávají lidé, kteří nemají potřebnou kvalifikaci a nejzákladnější kurz si dělají až v průběhu nástupu do zaměstnání a zároveň lidé, kteří o práci nemají zájem a tudíž nejsou ochotni vykazovat nějaký alespoň malý nadstandard.

 mladá pečovatelka

Vyšší platy jako odpověď?

Vyřešili by to vyšší platy? Není problém trochu jinde? Dříve pracovali v sociálních službách předevšímkvalifikovaní lidé s odborným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. To sice přinášelo vyšší finanční výdaje, ale odborníci vykazovali odbornou práci a osobní zájem. Ovšem v rámci šetření se odborný personál eliminoval a místo odborníků přicházeli lidé s méně odborným vzděláním a nižší profesní motivací, která vede k odlivu i toho neodborného personálu. Zdánlivě se ušetřilo, ale kvalita služeb se postupem času začala hroutit. Dávno ztratila svou prestiž. Co s tím zodpovědní lidé udělají? Nikdy nikdo neví, jaké služby bude sám potřebovat.

3.5/5 - (4 votes)